Opstelleung vun de Spiller vum Auswärtsmätch géint Herentals 17/11/18

Opstelleung vun de Spiller vum Auswärtsmätch géint Herentals 17/11/18