Match 20.12.2014 ofgesot !!!!

Match 20.12.2014 ofgesot !!!!

Den Match vum IHCB vum 20.12.2014 geint Bitburg as ofgesot.